Rozwiązanie przez Blizzard umowy o świadczenie usług
Rozwiązanie przez Blizzard umowy o świadczenie usług

Przerwanie świadczenia usługi bez uprzedzenia w następstwie poważnych naruszeń Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego Battle.net

Ostatnia aktualizacja 03.02.2016

Jak zaznaczono w umowie licencyjnej użytkownika końcowego Battle.net (zwanej dalej „Umową”), firma Blizzard Entertainment SAS (zwana dalej „Blizzard”) zastrzega sobie prawo do definitywnego zerwania Umowy, przerwania świadczenia usługi Battle.net® (zwanej dalej „Battle.net”) i/lub odebrania licencji na którąkolwiek z interaktywnych gier Blizzarda (zwanych dalej „Grami”) bez uprzedzenia, co poskutkuje natychmiastowym i trwałym zablokowaniem konta w przypadku zachowania, które Blizzard uzna za poważne naruszenie Umowy. „Poważnymi naruszeniami” Umowy są na przykład:

 1. Zachowania, które zakłócają przebieg rozgrywki innym graczom.
 2. Tworzenie, stosowanie, proponowanie, reklamowanie, udostępnianie i/lub rozpowszechnianie, a także wspieranie:
  1. oszustw; tj. metod niedozwolonych przez firmę Blizzard wpływających na i/lub ułatwiających rozgrywkę, w tym wykorzystywanie błędów Gry, które dadzą Tobie i/lub innemu użytkownikowi przewagę nad graczami nieposługującymi się takimi metodami;
  2. botów; tj. kodów i/lub oprogramowania niedozwolonych przez firmę Blizzard, które pozwalają na zautomatyzowaną kontrolę nad Grą, kontem Battle.net i/lub jakimkolwiek elementem czy funkcją tych usług np. automatyczną kontrolę nad postacią w Grze;
  3. hacków; tj. uzyskiwania dostępu do oprogramowania Gry czy usługi Battle.net lub modyfikowanie go w sposób niedozwolony przez firmę Blizzard; i/lub
  4. wszelkich kodów i/lub oprogramowania niedozwolonych przez firmę Blizzard, które mogą być używane w połączeniu z klientem Battle.net, kontem Battle.net, Grą i/lub jakimkolwiek elementem czy funkcją tych usług, a mają na celu zmianę i/lub ułatwienie rozgrywki.
 3. Hostowanie, świadczenie usług kojarzenia rozgrywek lub przechwytywanie, emulowanie czy przekierowywanie protokołów komunikacji używanych przez firmę Blizzard w ramach Gier, bez względu na stosowane metody.
 4. Modyfikowanie lub przyczynianie się do modyfikacji plików służących do instalacji Gry.
 5. Używanie oprogramowania stron trzecich, które przechwytuje, wydobywa lub w inny sposób zbiera informacje z Gier lub za ich pośrednictwem.
 6. Kupowanie lub sprzedawanie za „prawdziwe” środki pieniężne, a także wymiana poza platformą Gry złota, broni, pancerzy, a także wszelkich innych przedmiotów wirtualnych wykorzystywanych w Grze.
 7. Zezwalanie osobom trzecim (z wyjątkiem osób niepełnoletnich, dla których stworzono konto) na grę na swoim koncie, włączając w to między innymi tzw. „usługi zdobywania poziomów”, tj. płacenie osobom trzecim za granie na swoim koncie.
 8. Granie na koncie osoby trzeciej, włączając w to między innymi świadczenie „usług zdobywania poziomów”.
 9. Przeprowadzenie ataku na którykolwiek z serwerów Gier Blizzarda, pomoc w nim lub współudział, a także podjęcie jakichkolwiek prób zakłócenia pracy serwerów Gier.
 10. W przypadku gry World of Warcraft – umożliwienie osobom grającym postaciami przynależącymi do „Przymierza” rozmowy lub bezpośredniej komunikacji w innej formie z osobami grającymi postaciami przynależącymi do „Hordy” i odwrotnie.