Polityka Blizzard w zakresie filmów
Polityka Blizzard w zakresie filmów

Blizzard Entertainment zdecydowanie wspiera wszelkie wysiłki członków swoich społeczności, którzy produkują filmy społecznościowe (dalej zwane „Produkcjami”) przy użyciu obrazów video, nagrań, muzyki, dźwięków, kwestii mówionych oraz innych elementów z produktów Blizzard chronionych prawami autorskimi („Treści Blizzard”), z zastrzeżeniem pewnych warunków. Treści Blizzard nie stanowią zwiastuny lub materiały reklamowe promujące gry lub usługi Blizzard, które nie są częścią gry Blizzard.

Podstawowa zasada


Po pierwsze i najważniejsze, Blizzard Entertainment wymaga, by wykorzystanie Treści Blizzard było ograniczone do celów niekomercyjnych poza przypadkami wyraźnie tu wymienionymi.

Co to oznacza


Jako twórcy treści społecznościowych, wolno Ci tworzyć produkcje filmowe z użyciem Treści Blizzard oraz rozpowszechniać je bezpłatnie na swojej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych, gdzie oglądający mogą bezpłatnie oglądać Twoją Produkcję.

Ograniczenie użytkowania


Ani Ty, ani operator strony internetowej, gdzie można oglądać Twoje Produkcje, nie możecie zmuszać oglądającego do uiszczania „opłaty” za możliwość oglądania Twoich Produkcji.

Strony internetowe i „Dostęp premium”


Rozumiemy, że wiele stron należących do osób trzecich oferuje „darmowy” sposób oglądania zamieszczonych tam treści filmowych oraz usługę „premium” dla zarejestrowanych użytkowników, która umożliwia szybsze oglądanie.

Chcemy wyjaśnić, że jeżeli strona na której zamieszczone są Twoje Produkcje oferuje bezpłatny sposób pozwalający oglądać oglądającym Produkcje, to Blizzard Entertainment nie sprzeciwia się umieszczaniu Twoich Produkcji na tej stronie, niezależnie od udostępnianej „za opłatą” oferty usługi premium na tej stronie.

Wskazówki dot. rozpowszechniania Produkcji z Treściami Blizzard


Pamiętaj, że ograniczenie Blizzard Entertainment stanowiące, że Produkcje sa ograniczone do użytkowania w sposób „niekomercyjny”, oznacza także, że nie możesz udzielać innej firmie licencji na Produkcję, którą stworzyłeś/aś, za opłatą lub inną formą wynagrodzenia, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia Blizzard Entertainment na takie udzielenie licencji. Blizzard Entertainment zastrzega prawo do użytkowania swych produktów we wszelkich celach promocyjnych.

Twoje Produkcje powinny spełniać wymogi ratingu dla Produkcji kategorii „T”.


By utrzymać i chronić wizerunek naszych gier, Blizzard wymaga także, by Produkcje zachowywały rating „T”, który został nadany jego produktom przez ESRB oraz podobne ratingi uzyskane od innych organizacji ratingowych na całym świecie, a także uwzględnienie tych standardów podczas tworzenia własnych Produkcji.

Wsparcie Blizzard dla festiwali filmowych, konkursów oraz transmisji


Jeżeli stworzyłeś/aś Produkcję spełniającą powyższe wymogi, którą chciałbyś/chciałabyś zgłosić do konkursu filmowego lub na festiwal, lub jeśli będziesz miał/a okazję do zaprezentowania swojej Produkcji w telewizji, Blizzard Entertainment z przyjemnością wesprze Twoje wysiłki poddając Twą Produkcję ocenie i zatwierdzeniu, zapewniając licencję na wykorzystanie treści dla Twojej Produkcji.

Jeśli jesteś operatorem stron internetowych, organizatorem festiwali filmowych lub nadawcą i jesteś zainteresowany/a zorganizowaniem „konkursu na film społecznościowy”, w ramach którego Produkcje wykorzystujące Treści Blizzard będą dopuszczone do uczestnictwa, z przyjemnością informujemy, że Blizzard zezwala stronom internetowym, festiwalom filmowym oraz nadawcom na organizację konkursów filmowych, o ile „całkowita wartość puli nagród” (gotówka i nagrody rzeczowe) w konkursie nie przekracza 500.000 USD. Jeśli jednak interesuje cię zorganizowanie konkursu filmowego, w którym pokazywane będą Produkcje wykorzystujące Treści Blizzard, gdzie całkowita wartość wszystkich nagród (gotówka i nagrody rzeczowe) przekracza 500.000 USD, będziesz musiał/a uzyskać licencję od Blizzard, by zorganizować taki konkurs.

Czym jest licencja na wykorzystanie treści?


Jeżeli wymogiem będzie, byś udowodnił/a organizatorowi konkursu, komitetowi organizacyjnemu festiwalu lub nadawcy telewizyjnemu, że posiadasz zezwolenie Blizzard Entertainment na wykorzystanie Treści Blizzard w swej Produkcji, zostanie Ci zapewniona licencja na wykorzystanie treści. Licencja ta służy jako dowód, że posiadasz prawo do wykorzystania materiałów ze swojej Produkcji wyłącznie na potrzeby tego wydarzenia.

Ważne zastrzeżenia


Z przyczyn biznesowych może się zdarzyć, że Blizzard będzie zmuszony cofnąć prawo do rozpowszechniania lub umieszczania określonej Produkcji. W takim przypadku Blizzard ma prawo to zrobić bez uprzedzenia lub bez ponoszenia zobowiązań wobec twórcy treści. Licencja na wykorzystanie treści nie jest nieograniczona: zezwala na wykorzystanie materiałów Blizzard w swej Produkcji wyłącznie na potrzeby „wydarzenia”, dla którego została udzielona, oraz sposób określony w licencji.

Wykorzystanie materiałów Produkcji do celów edukacyjnych


Blizzard Entertainment wspiera wykorzystywanie aktywów ze swoich gier w celach edukacyjnych i zachęcamy do tworzenia Produkcji na potrzeby szkolnych projektów, prac magisterskich itd. itp. Wszystkie powyższe ograniczenia obowiązują także dla Produkcji tworzonych w celach edukacyjnych.

Włączanie nazw sponsorów, logo lub organizji stowarzyszonych


Wiemy, że istnieją organizacje chętne i gotowe do wspierania producentów w społeczności filmowej i z tego powodu dopuszczamy uwzględnianie wzmianek o sponsorach producentów lub konkursów w sposób taki, jak umieszczenie logo na początku Produkcji lub słowna informacja o nazwie sponsora.

Nie możesz jednak zawrzeć w swej pojedynczej Produkcji więcej, niż ogółem 10 sekund materiału promocyjnego sponsora. Ponadto, na czas prezentowania sponsora musisz także wizualnie zamieścić tekst „Sponsorowane przez”. Proste tekstowe „napisy końcowe” w Twej Produkcji, w których nie ma logo, sloganów ani innych metod wizualnego wyodrębnienia nie podlegają temu ograniczeniu.

Więcej informacji


Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące swojej Produkcji w związku z wytycznymi Blizzard Entertainment dla filmów albo chciałbyś/chciałabyś zapytać o uzyskanie licencji w sposób opisany powyżej, wyślij do nas wiadomość na adres community-videos@blizzard.com.