Wytyczne dot. korzystania ze znaków towarowych i logo

Znaki i nazwy towarowe oraz wzory użytkowe spółki Blizzard Entertainment są cennymi aktywami, które są przez nią czynnie chronione. Kiedy używasz, w całości lub w części, znaku towarowego należącego do spółki Blizzard Entertainment, akceptujesz fakt, że spółka Blizzard Entertainment jest jedynym właścicielem danego znaku towarowego, a także zgadzasz się w żaden sposób nie ingerować w prawa spółki Blizzard Entertainment do danego znaku towarowego. Wszelkie korzyści uzyskane poprzez wykorzystanie dowolnego fragmentu znaku towarowego spółki Blizzard Entertainment traktuje się jako obowiązujące z korzyścią dla spółki i należące do niej.

Za wyjątkiem udzielonego na podstawie niniejszych Wytycznych ograniczonego prawa do używania znaków towarowych spółki Blizzard Entertainment, przyjmujesz do wiadomości fakt, że nie zostaną ci udzielone żadne inne prawa przez domniemanie lub inaczej.

Właściwe korzystanie ze znaków towarowych spółki Blizzard Entertainment:

 1. Znaki towarowe to przymiotniki używane do modyfikowania rzeczowników; przy czym rzeczownik to ogólna nazwa produktu lub usługi.
 2. Jako przymiotniki, znaki towarowe nie mogą być używane w liczbie mnogiej lub w formie dzierżawczej.

  Prawidłowo: Kupiłem dwie gry Blizzard.
  Nieprawidłowo. Kupiłem dwie gry Blizzarda.
 3. Termin ogólny powinien pojawić się po znaku towarowym Blizzard Entertainment przed jego pierwszym wystąpieniem w druku, a także później - kiedy tylko jest to uzasadnione.

  Przykład: Diablo® III gra interaktywna.

Prawidłowa informacja o znaku towarowym i jego dane


 1. Zawsze używaj odpowiedniego symbolu znaku towarowego (TM, ®) przy pierwszym wystąpieniu znaku towarowego Blizzard Entertainment w tekście informacyjnym o produkcie, dokumentacji produktu, produktów, itp. Symbol należy umieszczać w prawym końcu znaku towarowego, jak na poniższym przykładzie:
  Warcraft®
 2. Zawsze umieszczaj tekst informujący o prawie własności spółki Blizzard Entertainment do jej znaków towarowych w części poświęconej autorom produktu w tekście informacyjnym produktu, dokumentacji produktu i/lub produktów przy zastosowaniu następującego formatu:
  1. Kiedy w tekście informacyjnym produktu, dokumentacji produktu i/lub produktów wykorzystujesz zastrzeżony znak towarowy należący do spółki Blizzard Entertainment, użyj następującego formatu:
   _______ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
  2. Kiedy znak towarowy spółki Blizzard Entertainment jest uznaniowym znakiem towarowym (tj.: „TM”), użyj następującego formatu:
   _______ jest znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc.
  3. Kiedy w tekście informacyjnym produktu, dokumentacji produktu i/lub produktów wykorzystujesz zarówno uznaniowy znak towarowy, jak i zastrzeżony znak towarowy należący do spółki Blizzard Entertainment, użyj następującego formatu:
   _______ jest znakiem towarowym, zaś _______ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.