Wskazówki dot. logotypów oraz znaków towarowych
Wskazówki dot. logotypów oraz znaków towarowych

Wskazówki stosowania logotypów oraz znaków towarowych spółki Blizzard Entertainment

Spółka Blizzard Entertainment, Inc. („Blizzard”) jest właścicielem wymienionych niżej znaków towarowych („Znaki Blizzarda”). Blizzard daje użytkownikom prawo do korzystania ze Znaków Blizzarda, pod warunkiem przestrzegania poniższych wskazówek.


A. Wskazówki stosowania logotypów oraz znaków towarowych:

 • Znaki Blizzarda mogą być wykorzystywane jedynie: (1) w połączeniu z działalnością wyszczególnioną w sekcji Umowy Dla Treści Stworzonych Przez Użytkowników na stronie Blizzard.com; ORAZ (2) kiedy stosowne regulaminy spółki Blizzard powiązane z daną działalnością („Regulamin Działalności”) konkretnie wymieniają prawa użytkownika do korzystania ze Znaków Blizzarda zgodnie z niniejszym regulaminem. Przykładowo, regulaminy stron fanowskich, esportowych turniejów społecznościowych oraz niestandardowych map pozwalają na korzystanie ze Znaków Blizzarda zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Ze Znaków Blizzarda można korzystać jedynie w celach niekomercyjnych, chyba że spółka wyrazi na to zgodę w stosownym Regulaminie Działalności.
 • Ze Znaków Blizzarda można korzystać jedynie w przypadku materiałów wysokiej jakości (np. strony internetowe, niestandardowe mapy, itp.).
 • Należy używać odpowiedniego symbolu znaku towarowego (TM, ®), przedstawionego poniżej, gdy znak ten pojawia się po raz pierwszy w materiałach użytkownika (np. „Blizzard®”).
 • Należy wymienić spółkę Blizzard jako właściciela znaku, korzystając z odpowiednich zwrotów powiązanych ze stosowanymi Znakami Blizzarda (patrz niżej).
 • Używając znaku towarowego StarCraft, należy stosować dużą literę „C” w nazwie StarCraft.
 • Nie wolno:
  1. a. zmieniać logotypu spółki Blizzard za wyjątkiem dostosowania jego wielkości;
  2. b. modyfikować lub zmieniać Znaku Blizzarda lub logotypu, lub używać ich w sposób, który może prowadzić do pomylenia spółki Blizzard bądź jej gier z inną marką, grą lub twórcą/wydawcą gier.
  3. c. używać Znaku Blizzarda w liczbie mnogiej lub w formie dzierżawczej;
  4. d. używać Znaku Blizzarda lub logotypu, bądź też podobnych znaków na jakiejkolwiek odzieży, produktach, zabawkach lub innych wyrobach;
  5. e. używać Znaku Blizzarda w połączeniu z nazwiskiem/nazwą użytkownika bądź dowolnym innym znakiem towarowym lub nazwą towarową, np. „Acme Warcraft”.
  6. f. Nie wolno używać Znaku Blizzarda w sposób, który wprowadza w błąd, jest szkodliwy, obsceniczny lub uwłaczający innym osobom.
  7. g. Nie wolno umieszczać Znaku Blizzarda na stronach internetowych zawierających treści lub reklamy powiązane z pornografią, hazardem lub nielegalną działalnością.
  8. h. Nie wolno używać Znaku Blizzarda w adresie URL strony użytkownika;
  9. i. używać logotypu World Championship Series, chyba że użytkownik podpisał ze spółką Blizzard umowę o organizacji turnieju World Championship Series;
  10. j. składać wniosku o zastrzeżenie znaku towarowego produktu, usługi, itp., które zawierają Znak Blizzarda lub jego dowolny wariant, a także
  11. k. używać Znaku Blizzarda w sposób, który w opinii spółki Blizzard jest nieprawomocny, wprowadzający w błąd, zniesławiający, obsceniczny, naruszający prawo, deliktowy, pogardliwy, obelżywy lub w inny sposób niedopuszczalny albo niestosowny.
  12. l. używać Znaku Blizzarda w jakikolwiek sposób sugerujący współpracę, sponsorowanie lub poparcie ze strony spółki Blizzard, chyba, że użytkownik uzyskał na to pisemną zgodę spółki Blizzard.
 • Specjalne wskazówki dla map niestandardowych:
  • Oto jedyne znaki towarowe, jakie można wykorzystywać w połączeniu z mapami niestandardowymi: Blizzard®, Warcraft®, StarCraft®, Diablo® oraz Hearthstone™.
  • Nie wolno wykorzystywać samego Znaku Blizzarda w nazwie mapy (np. Diablo).
  • Jeśli w mapie znajduje się lista jej autorów, należy dołączyć informację o tym, że spółka Blizzard jest właścicielem Znaków Blizzarda, np. „Blizzard jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc.”.

B. Znaki handlowe i opis ich właściciela, powiązane z logotypami i znakami towarowymi spółki Blizzard


Logotyp Znaki handlowe i opis ich właściciela
Blizzard Entertainment®
Blizzard Entertainment jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Diablo®
Diablo jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Diablo® II
Diablo jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Diablo® II: Lord of Destruction®
Diablo oraz Lord of Destruction są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Diablo® III
Diablo jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Diablo® III: Reaper of Souls™
Reaper of Souls jest znakiem towarowym, zaś Diablo jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Hearthstone®
Hearthstone jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Blizzard Entertainment, Inc. w USA i/lub innych krajach.
Heroes of the Storm™
Heroes of the Storm™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
StarCraft®
StarCraft jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
StarCraft®: Wings of Liberty®
StarCraft oraz Wings of Liberty są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
StarCraft®: Heart of the Swarm®
StarCraft oraz Heart of the Swarm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
World of Warcraft®
World of Warcraft oraz Warcraft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
World of Warcraft®: The Burning Crusade®
World of Warcraft, Warcraft oraz The Burning Crusade są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
World of Warcraft®: Wrath of the Lich King®
World of Warcraft, Warcraft oraz Wrath of the Lich King są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
World of Warcraft®: Cataclysm®
World of Warcraft, Warcraft oraz Cataclysm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
World of Warcraft®: Mists of Pandaria®
Mists of Pandaria, World of Warcraft oraz Warcraft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
World of Warcraft®: Warlords of Draenor™
Warlords of Draenor jest znakiem towarowym, zaś World of Warcraft oraz Warcraft są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • A. Prawa do znaków towarowych Blizzarda. Korzystając w całości lub w części Znaków Blizzarda, użytkownik akceptuje fakt, że spółka Blizzard jest jedynym właścicielem danego znaku, a także zgadza się nie ingerować w jakikolwiek sposób w prawa spółki Blizzard do danego znaku towarowego. Wszelkie korzyści uzyskane poprzez wykorzystanie dowolnego fragmentu znaku towarowego spółki Blizzard traktuje się jako należące do niej. Na koniec, za wyjątkiem ograniczonych praw do używania Znaków Blizzarda udzielonych w niniejszych Wskazówkach, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie zostały mu przyznane żadne inne prawa, w sposób dorozumiany ani żaden inny, do używania Znaków Blizzarda.
 • B. Spółka Blizzard może, wedle swojego uznania i w dowolnym momencie, cofnąć zgodę na używanie znaków towarowych spółki Blizzard.