Warunki użytkowania domu aukcyjnego w Diablo III
Warunki użytkowania domu aukcyjnego w Diablo III
Ostatnie poprawki: 17 września 2013

WARUNKI UŻYTKOWANIA WALUTOWEGO DOMU AUKCYJNEGO DIABLO® III

UWAGA: z dniem 18 marca 2014 z gry Diablo III zostaną na stałe usunięte domy aukcyjne za złoto i prawdziwe pieniądze. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić stronę diablo3.com

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze warunki użytkowania, zwane dalej „WU Domu Aukcyjnego”, zawierają ustalenia regulujące korzystanie z domu aukcyjnego Diablo® III obsługującego transakcje za prawdziwe pieniądze, który jest zwany dalej w treści „WU Domu Aukcyjnego” „Domem Aukcyjnym” i który obejmuje aktywa opracowane przez spółkę Blizzard Entertainment, Inc. („Blizzard Inc.”) zapewniające dostęp do Domu Aukcyjnego za pośrednictwem interfejsu „wewnętrznego” w opracowanej przez Blizzard Inc. Grze Interaktywnej Diablo® III, a także za pośrednictwem portali internetowych i aplikacji mobilnych, opracowanych przez Blizzard Inc. KLIKAJĄC NA „ZATWIERDŹ” PONIŻEJ LUB KORZYSTAJĄC Z DOMU AUKCYJNEGO, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA DOMU AUKCYJNEGO oraz że ukończył co najmniej 18 lat lub ma pozwolenie rodziców albo opiekunów prawnych na przystąpienie do niniejszej umowy.

Jeżeli Użytkownik nabył licencję na korzystanie z Gry Interaktywnej Blizzard Inc. Diablo® III, określanej dalej jako „Diablo III” i jest rezydentem jednego z krajów wymienionych tutaj, które Blizzard Inc. obsługuje za pośrednictwem swego oddziału europejskiego, licencji na korzystanie z Domu Aukcyjnego udziela spółka Blizzard Entertainment SAS, 145 rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, Francja, zwana dalej „Blizzard” lub „my” i będzie ona odbiorcą płatności wymienionych w punkcie 7 niniejszych „WU Domu Aukcyjnego”. Wszelkie licencje na wykorzystanie wirtualnych towarów z „Diablo III”, zwanych dalej „Łupami”, które użytkownik będzie kupować lub sprzedawać za pośrednictwem Domu Aukcyjnego będą przez użytkownika kupowane od innych graczy i/lub sprzedawane innym graczom i to oni będą stroną kontraktową w konkretnych przypadkach transferów licencji. Wszelkie płatności będą jednak dokonywane na rzecz spółki Blizzard i za jej pośrednictwem.

Dom Aukcyjny jest udostępniany jako część Usługi Battle.net i Warunki użytkowania Battle.net („WU BNET ”) są włączone do niniejszej umowy poprzez odniesienie. Jednakże w przypadku jakichkolwiek konfliktów pomiędzy postanowieniami niniejszych „WU Domu Aukcyjnego” i „WU BNET”, będą one rozstrzygane na korzyść „WU Domu Aukcyjnego”.

Prosimy pamiętać, że w przypadku zakupu cyfrowej wersji „Diablo III”, Dom Aukcyjny może być niedostępny przez trzy (3) dni po pobraniu i zainstalowaniu gry na komputerze.

 1. 1. Uprawnienia. Aby korzystać z domu aukcyjnego należy spełnić poniższe warunki:
  1. A. Być osobą fizyczną i mieszkać w jednym z krajów wymienionych na stronie umieszczonej tutaj http://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/5200052, którą Blizzard Inc. obsługuje za pośrednictwem swego biura na Europę; oraz
  2. B. Mieć ukończone co najmniej 18 lat lub pozwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na przystąpienie do umowy; oraz
  3. C. Zakupić ważną licencję na korzystanie z „Diablo III”; oraz
  4. D. Dysponować kontem Battle.net o dobrej reputacji; oraz
  5. E. Wyrazić zgodę na „WU Domu Aukcyjnego”, „WU BNET” oraz na „Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego Diablo III”.
  6. F. W przypadku chęci użytkowania Salda Battle.net („Saldo Battle.net”) połączonego z kontem Battle.net w celu zakupu Łupów, lub otrzymywania zysków ze sprzedaży łupów na Saldo Battle.net, należy posiadać usługę uwierzytelniającą dostęp do konta Battle.net. Usługę Blizzard Authenticator można pobrać na urządzenia mobilne ze strony https://eu.blizzard.com/pl-pl/account/support/mobile-auth-download.html, lub też zakupić sprzętowy token Blizzard Authenticator na stronie http://eu.blizzard.com/store/search.xml?q=authenticator.
 2. 2. Dom aukcyjny.
  1. Dom Aukcyjny pozwala kupować od innych graczy i sprzedawać innym graczom licencje na korzystanie z Łupów.
  2. B. Kupując licencję na korzystanie z Łupów od innego gracza, Użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia ceny zakupu jedynie na rzecz spółki Blizzard. Sprzedając licencję na korzystanie z Łupów innemu graczowi, roszczenia Użytkownika związane z płatnością ceny zakupu (zwaną także „zyskami ze sprzedaży”, zawsze po potrąceniu stosownych opłat) także będą dotyczyć wyłącznie spółki Blizzard. Co za tym idzie, Użytkownik nie będzie mieć zobowiązań dotyczących płatności czy roszczeń względem innego gracza i z tego punktu widzenia termin i fakt dokonania płatności pomiędzy spółką Blizzard i innym graczem nie będzie miał żadnego znaczenia dla Użytkownika.
  3. C. Zgodnie z obowiązującym prawem, spółka Blizzard zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub modyfikowania Domu Aukcyjnego (m.in. dowolnego aspektu, funkcji i działania Domu Aukcyjnego), jeżeli wystąpi taka konieczność lub w celu ulepszenia wrażeń z gry, zapewnienia graczom ochrony lub w celu świadczenia nowych usług. Dom Aukcyjny jest usługą sieciową i Blizzard zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania funkcjonowania Domu Aukcyjnego na czas konserwacji, testów, wymiany i naprawy sprzętu związanego z Domem Aukcyjnym, a także z powodu przerwania ciągłości transmisji i lub innych przyczyn operacyjnych.
  4. D. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, Blizzard będzie mieć prawo do egzekwowania wykonania „WU Domu Aukcyjnego” wedle własnego uznania.
 3. 3. Waluty domu aukcyjnego.
  1. Blizzard pozwala kupować i sprzedawać licencję na korzystanie z Łupów w różnych Europejskich Domach Aukcyjnych. Konkretny przedmiot może jednak być w danym momencie wystawiony na sprzedaż tylko w jednym z Europejskich Domów Aukcyjnych.
  2. B. W każdym Domu Aukcyjnym obowiązuje inna waluta. Wszelkie płatności uiszczane sprzedającemu licencję w Domu Aukcyjnym będą dokonywane w walucie obowiązującej w danym Domu Aukcyjnym. Przykład: jeżeli Użytkownik wybierze zakup lub sprzedaż licencji na wykorzystanie Łupów w Domu Aukcyjnym UE za euro, gdy Użytkownik składa ofertę, będzie mógł ją złożyć wyłącznie w euro i w przypadku wygrania licytacji, koniecznie będzie uiszczenie opłaty w euro. Sprzedający licencję otrzyma wynagrodzenie w euro.
  3. C. Użytkownik musi być w stanie uiścić opłatę za licencję na używanie wygranego Łupu. Jeżeli płaci się za licencję na korzystanie z Łupu za pomocą karty kredytowej lub innej formy płatności w walucie innej niż obowiązująca w Domu Aukcyjnym, bank wydający kartę kredytową lub inny operator może naliczyć dodatkową opłatę za wymianę waluty lub inne opłaty.
 4. 4. Wystawianie łupów na aukcje.
  1. A. Aby wystawić Łup na sprzedaż w Domu Aukcyjnym, Użytkownik musi określić czy dochody ze sprzedaży mają trafiać w jego Saldo Battle.net, na konto PayPal lub do innego uprawionego operatora płatności, o ile podczas wystawiania przedmiotu na sprzedaż w Domu Aukcyjnym będzie taka możliwość. W przypadku wystawienia Łupu na sprzedaż w Rosyjskim Domu Aukcyjnym za ruble, wszelkie dochody ze sprzedaży mogą być przesłane tylko do Salda Battle.net przypisanego do konta Battle.net Użytkownika.
  2. B. Można także określić cenę wywoławczą oraz cenę „Kup Teraz” aż do maksimum dozwolonego przez spółkę Blizzard.
  3. C. Jeżeli aukcja nie zakończy się sprzedażą, Łupy wrócą do zakładki „Ukończone” w Domu Aukcyjnym.
  4. D. Istnieje maksymalna cena, za którą można sprzedać Łupy w każdym z Domów Aukcyjnych, a z którą można się zapoznać tutaj: http://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/5000050.
  5. E. Maksymalna liczba aukcji prowadzonych w danym momencie w każdym z Domów Aukcyjnych jest ograniczona. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj: http://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/4800048.
  6. F. Po wystawieniu Łupu na sprzedaż można anulować aukcję w pierwszej fazie, zwanej „Okresem Przed Wystawieniem Na Sprzedaż”. Jeżeli Użytkownik anuluje aukcję w trakcie takiego Okresu Przed Wystawieniem Na Sprzedaż, Łupy trafią do zakładki „Ukończone” w Domu Aukcyjnym. Więcej informacji o Okresie Przed Wystawieniem Na Sprzedaż można znaleźć tutaj: http://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/5000050.
  7. G. Z Łupów wystawionych w Domu Aukcyjnym nie można korzystać przez cały czas trwania aukcji.
  8. H. Istnieje maksymalna wartość Salda Battle.net we wszystkich walutach, która w danym momencie może się znajdować w Saldzie konta Battle.net i stanowi ona równowartość 600 euro (Maksymalna Wartość Salda Battle.net). Jeżeli wpływ z najwyższej oferty pomniejszonej o opłatę za aukcję (którą zdefiniowano w sekcji 7A) po przelaniu do Salda Battle.net doprowadziłby do przekroczenia Maksymalnego Stanu Salda Battle.net, Użytkownik będzie musiał wybrać inne konto (np. Konto PayPal [lub innego autoryzowanego operatora płatności]), aby otrzymać środki. Jeżeli Użytkownik nie wybierze innego konta lub w danym regionie korzystanie z innego konta jest niemożliwe, Blizzard unieważni aukcję. Jeżeli Użytkownik wystawia Łupy w Domu Aukcyjnym za ruble, dochody ze sprzedaży będą automatycznie przesyłane do Salda Battle.net przypisanego do konta Battle.net.
 5. 5. Składanie ofert na łupy.
  1. A. Aby złożyć ofertę na Łup, należy:
   1. (i) złożyć ofertę w wysokości co najmniej ceny wywoławczej, a w sytuacji, gdy ktoś już złożył ofertę na Łup, oferta Użytkownika musi być wyższa o co najmniej 5% lub, gdy taka opcja jest dostępna, można także skorzystać z opcji „Kup Teraz”; oraz
   2. (ii) poinformować nas o metodzie zapłaty za licencję na korzystanie z Łupów (Saldo Battle.net, PayPal, karta kredytowa lub inna dozwolona forma płatności). Prosimy pamiętać, że podczas korzystania z karty kredytowej do złożenia oferty na jakiś przedmiot, Blizzard może autoryzować transakcję na określoną kwotę. Niemniej jednak karta zostanie obciążona tylko w sytuacji, gdy złożona oferta będzie ofertą zwycięską.
  2. B. Jeżeli sprzedający określił „Cenę Kup Teraz”, Użytkownik może wygrać aukcję klikając przycisk „Kup Teraz” i wybierając formę płatności, na której posiada odpowiednie środki na pokrycie zakupu Łupu.
  3. C. Po złożeniu oferty na Łup, oferta Użytkownika będzie obowiązywać, aż wygra aukcję lub ktoś go przebije. Gdy nastąpi przebicie, oferta Użytkownika zostanie anulowana, z wyjątkiem sytuacji, gdy w swoich ustawieniach aukcji Użytkownik określił automatyczne składanie ofert w przypadku przebicia, aż do określonej przez siebie wartości maksymalnej. Jeżeli oferta Użytkownika zostanie anulowana, konieczne będzie złożenie kolejnej oferty, jeżeli Użytkownik wciąż będzie zainteresowany danym Łupem.
  4. D. Prosimy pamiętać, że nie wolno składać ofert na własny Łup.
  5. E. Nie można anulować ani wycofać swoich ofert. Blizzard może odrzucić, unieważnić lub anulować dowolną ofertę, jeżeli Blizzard ma powód do uznania, że Użytkownik nie jest w stanie zapłacić za Łup lub w celu zapobiegnięcia nadużyciom, oszustwom bądź innym zachowaniom, które nie są zgodne z niniejszymi WU Domu Aukcyjnego lub innymi postanowieniami mającymi zastosowanie względem użycia Domu Aukcyjnego.
 6. 6. Wygrywanie aukcji.
  1. A. Oferta Użytkownika będzie zwycięska, jeżeli
   1. (i) Użytkownik skorzysta z opcji „Kup Teraz”; lub
   2. (ii) złożona przez Użytkownika oferta będzie najwyższa w chwili zakończenia aukcji.
  2. B. Jeżeli złożona przez Użytkownika oferta będzie ofertą zwycięską, Blizzard skorzysta z formy płatności określonej w chwili składania oferty, aby zapłacić za Łup. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapłacić za Łup za pośrednictwem PayPal, Blizzard wyśle na numer telefonu komórkowego Użytkownika SMS z kodem, który trzeba będzie wpisać w interfejsie użytkownika Domu Aukcyjnego, aby autoryzować transfer środków do opłacenia kupowanego Łupu. Gdy kod zostanie wprowadzony i wysłany, Blizzard zakończy transfer środków z konta PayPal, aby sfinalizować zakup licencji na korzystanie z Łupu.
  3. C. C. Jeżeli złożona oferta będzie ofertą zwycięską, ale Użytkownik nie zapłaci za Łup, Blizzard będzie mógł:
   1. (i) nie wysyłać kupującemu Łupu, ponieważ umowa pomiędzy sprzedającym i kupującym wchodzi w życie tylko w sytuacji, gdy kupujący dokona płatności (na rzecz Blizzard);
   2. (ii) oodebrać Użytkownikowi przywileje do kupowania i sprzedawania licencji za pośrednictwem dowolnego Domu Aukcyjnego zgodnie z postanowieniami punktu 12 poniżej; i/lub
   3. (iii) wprowadzić dowolne sankcje, zgodnie z punktem 12, aż do, w przypadku poważnych problemów z płatnościami, odebrania jakichkolwiek innych przywilejów, które udostępnił Blizzard w odniesieniu do „Diablo III” i usług Battle.net.
  4. D. Każda zakończona aukcja musi zostać zweryfikowana przez Blizzard. Po pomyślnej weryfikacji Blizzard przekaże Użytkownikowi licencję na korzystanie z Łupu. Jeżeli Blizzard nie zatwierdzi aukcji, zostanie ona unieważniona i Łup wróci do skrytki sprzedającego w grze.
  5. E. W ciągu pięciu (5) dni po zakończeniu i pomyślnym zweryfikowaniu aukcji, Blizzard przekaże kwotę Zwycięskiej Oferty pomniejszoną o Opłatę Aukcyjną (zdefiniowaną w punkcie 7), i jeżeli ma to zastosowanie o Opłatę za Transfer (zdefiniowaną w Punkcie 7) na konto wybrane przez sprzedającego podczas wystawiania przedmiotu na aukcji. Jeżeli sprzedawca postanowi, że wpływy z aukcji mają zostać przekazane na jego konto PayPal, Blizzard wyśle wiadomość na adres e-mail sprzedawcy z informacją o przekazaniu środków na jego konto PayPal. Jeżeli sprzedawca ma włączone powiadomienia przez SMS, Blizzard wyśle wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego sprzedawcy, z informacją o przekazaniu środków na konto PayPal sprzedającego.
 7. 7. Opłaty domu aukcyjnego.
  1. A. Opłata Aukcyjna. W przypadku sfinalizowania aukcji, jeśli Użytkownik sprzeda Łupy, a zakończenie aukcji zostanie zweryfikowane przez spółkę Blizzard, naliczona zostanie opłata aukcyjna (zwana dalej „Opłatą Aukcyjną”); Blizzard odliczy ją od ceny sprzedaży. (Kwotę stosownej Opłaty Aukcyjnej można obliczyć na stronie http://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/48000480).
  2. B. Opłata Za Przelew. Jeśli jako sprzedający postanowisz przelać dochód ze sprzedaży poza usługę Saldo Battle.net, naliczona zostanie dodatkowa opłata (zwana dalej „Opłatą Za Przelew”), która również zostanie odliczona od ceny sprzedaży. (Kwotę stosownej Opłaty Za Przelew można obliczyć na stronie http://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/4800048.) Uwaga: w przypadku Domów Aukcyjnych obsługujących transakcje za ruble, Opłata Za Przelew nie ma zastosowania, gdyż wszystkie dochody ze sprzedaży uzyskane w Domach Aukcyjnych denominowanych w rublach muszą trafiać na konto Salda Battle.net.
  3. C. Opłata Aukcyjna oraz Opłata Za Przelew zawierają wszelkie należne podatki VAT.
  4. D. Inne opłaty. Dostawca usług płatności może naliczyć dodatkowe opłaty.
 8. 8. Akceptowane metody płatności. Aby zapoznać się z metodami płatności, których użytek w Domach Aukcyjnych jest zatwierdzony, proszę wejść na stronę http://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/5000050.
 9. 9. Brak zwrotów. Wszystkie transakcje zawarte za pośrednictwem Domów Aukcyjnych są ostateczne, a zwroty środków pieniężnych nie są dozwolone poza przypadkami ustawowych rękojmi lub gwarancji, których nie można wyłączyć ani ograniczyć prawnie.
 10. 10. Podatki. Obowiązek podatkowy związany z użytkowaniem Domów Aukcyjnych spoczywa na Użytkowniku. Wszelkie aukcje podlegają mającym zastosowanie prawom i przepisom podatkowym. Dochody ze sprzedaży na aukcjach mogą być uznane za dochód stanowiący podstawę powstania obowiązku podatkowego. Aby ustalić, czy istnieje obowiązek podatkowy, należy zasięgnąć opinii doradcy podatkowego.
 11. 11. Ograniczenia i Warunki Użytkowania.
  1. A. Potwierdza Pan/Pani, że:
   1. (i) będzie korzystać z Domów Aukcyjnych wyłącznie w ramach użytku osobistego;
   2. (ii) będzie uzyskiwać dostęp do Domów Aukcyjnych wyłącznie za pomocą zatwierdzonej, niezmodyfikowanej wersji gry „Diablo III”;
   3. (iii) akceptuje ryzyko częściowej lub całościowej straty materialnej jako nieodłączny aspekt korzystania z Domów Aukcyjnych;
   4. (iv) nie naruszy żadnego obowiązującego prawa ani przepisu w powiązaniu z użytkowaniem gry „Diablo III” lub Domami Aukcyjnymi;
   5. (v) nie będzie łączyć się z Domami Aukcyjnymi ani korzystać z nich w żaden sposób inny niż wyraźnie dozwolone w niniejszych „WU Domu Aukcyjnego”.
  2. B. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od:
   1. (i) pozyskiwania lub prób pozyskiwania z Domów Aukcyjnych lub gry „Diablo III” wszelkich informacji z użyciem metod innych niż wyraźnie dozwolone przez spółkę Blizzard;
   2. (ii) przechwytywania, sprawdzania lub jakiegokolwiek innego obserwowania wszelkich zastrzeżonych komunikatów lub protokołów wykorzystywanych przez grę „Diablo III” lub Domy Aukcyjne, w tym także używania do tego celu analizatora sieciowego, szperaczy pakietów lub innych technologii; oraz
   3. (iii) używania wszelkiego oprogramowania stron trzecich do gromadzenia informacji pochodzących z gry „Diablo III” lub udostępnionych przez nią, a także pochodzących z Domów Aukcyjnych lub udostępnionych przez nie; (iv) korzystania z Domów Aukcyjnych w charakterze narzędzia inwestycyjnego; oraz
   4. (v) oszukiwania, używania oprogramowania automatyzującego (botów), programów do modyfikowania, łamania zabezpieczeń lub wszelkich innych nieautoryzowanych programów stron trzecich stworzonych do modyfikowania lub automatyzacji jakichkolwiek procesów Domów Aukcyjnych.
 12. 12. Zawieszenie lub zakaz korzystania z Domów Aukcyjnych.
  1. A. A. JEŻELI UŻYTKOWNIK DOŁĄCZYŁ DO SWOJEGO KONTA BATTLE.NET LICENCJĘ „DIABLO III” ORAZ NIE UTRZYMUJE POUFNOŚCI DANYCH LOGOWANIA KONTA BATTLE.NET, CO BLIZZARD MOŻE STWIERDZIĆ WEDLE WŁASNEGO UZNANIA, BLIZZARD MOŻE PRZED UDZIELENIEM DOSTĘPU DO DOMU AUKCYJNEGO ZAŻĄDAĆ OD UŻYTKOWNIKA DODANIA DO KONTA BATTLE.NET USŁUGI AUTHENTICATOR.
  2. B. BLIZZARD MOŻE ZAWIESIĆ, ANULOWAĆ LUB UNIEMOŻLIWIĆ UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘP DO WSZELKICH DOMÓW AUKCYJNYCH W PRZYPADKU, GDY TEN NARUSZY NINIEJSZE „WU DOMU AUKCYJNEGO”, UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO „DIABLO III” LUB „WARUNKI UŻYTKOWANIA BATTLE.NET”, W TYM TAKŻE:
   1. (i) WEŹMIE UDZIAŁ W LICYTACJI DOWOLNYCH ŁUPÓW WYSTAWIONYCH PRZEZ SIEBIE W DOMU AUKCYJNYM;
   2. (ii) NIE ZAPŁACI ZA ŁUPY PO WYGRANIU LICYTACJI;
   3. (iii) NARUSZY NINIEJSZE „WU DOMU AUKCYJNEGO”, „WARUNKI UŻYTKOWANIA BATTLE.NET” LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LUB JAKIEKOLWIEK REGULAMINY SPÓŁKI BLIZZARD;
   4. (iv) WYKORZYSTA BŁĘDY W WYKONANIU GRY „DIABLO III”, NIEUDOKUMENTOWANE FUNKCJE, BŁĘDY JAKIEGOKOLWIEK DOMU AUKCYJNEGO LUB BŁĘDY PROGRAMU, LUB
   5. (v) NARUSZY JAKIEKOLWIEK MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWO, PRZEPISY, ROZPORZĄDZENIA LUB UMOWY, W TYM TAKŻE DOPUŚCI SIĘ JAKIEGOKOLWIEK OSZUSTWA, WPROWADZENIA W BŁĄD W CELU UZYSKANIA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ, PRANIA PIENIĘDZY LUB NIELEGALNEGO HAZARDU.
  3. C. W WYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK, JAKO ZWYCIĘZCA AUKCJI, ODKUPI OD INNEGO GRACZA LICENCJĘ NA KORZYSTANIE Z ŁUPÓW, A KARTA KREDYTOWA UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIE MOGŁA ZOSTAĆ OBCIĄŻONA WYMAGANĄ OPŁATĄ ALBO Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU NASTĄPI ODMOWA OBCIĄŻENIA KARTY KREDYTOWEJ UŻYTKOWNIKA, SPÓŁKA BLIZZARD MOŻE ZAWIESIĆ, ANULOWAĆ LUB WYŁĄCZYĆ UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘP DO JAKIEGOKOLWIEK DOMU AUKCYJNEGO I/LUB WYŁĄCZYĆ LUB USUNĄĆ KONTO.
  4. Proszę zauważyć, że w przypadku pomniejszych naruszeń przepisów zawartych w niniejszym regulaminie, przed rozwiązaniem niniejszej Umowy spółka Blizzard prześle Użytkownikowi ostrzeżenie o łamaniu jej postanowień. Jeśli jednak zachowanie Użytkownika będzie rażące, w szczególności, jeśli będzie zagrażać jakości odbioru Domów Aukcyjnych przez inne osoby, spółka Blizzard nie będzie zobowiązana do uprzedniego ostrzegania Użytkownika o podejmowanych działaniach. Przez zachowanie rażące rozumie się przypadki poważnych naruszeń niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy, warunków użytkowania lub licencji zawartych ze spółką Blizzard. Poważnym naruszeniem jest także naruszenie powyższego Artykułu III. W razie rozwiązania niniejszej Umowy przez spółkę Blizzard z uwagi na naruszenie postanowień niniejszych Warunków Użytkowania, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie przysługują mu żadne zwroty kosztów poniesionych w ramach przedpłat na Konto Użytkownika, a powstałych przed jakimkolwiek rozwiązaniem niniejszej Umowy.
 13. 13. Zawieszenie lub wyłączenie Domu Aukcyjnego..Blizzard może w dowolnym momencie zawiesić, wstrzymać lub rozwiązać dowolny Dom Aukcyjny z jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku, Blizzard powiadomi Użytkownika o przerwie w przetwarzaniu aukcji z wyprzedzeniem przynajmniej 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin.
 14. 14. Własność Łupów. Użytkownik zgadza się na następujące warunki:
  1. A. Blizzard posiada prawo własności i dysponowania wszelkimi Łupami, jak również postaciami i treścią pojawiającymi się w grze „Diablo III”.
  2. B. Użytkownik nie dysponuje żadnym prawem do Łupów, postaci lub innych treści, które pojawiają się w grze „Diablo III” i poza licencją na korzystanie w grze i w Domu Aukcyjnym z Łupów udzieloną przez spółkę Blizzard, Użytkownik nie ma żadnego prawa ani tytułu prawnego do jakiegokolwiek Łupu.
  3. C. Użytkownikowi nie wolno sprzedawać, obracać ani w żaden inny sposób przenosić Łupów, postaci ani jakichkolwiek innych treści poza grę „Diablo III” lub Dom Aukcyjny.
 15. 15. Gwarancje, Odpowiedzialność i Zabezpieczenie.
  1. A. BEZ OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI BLIZZARD NA MOCY PONIŻSZEGO ARTYKUŁU 15.B, DOMY AUKCYJNE SĄ DOSTARCZANE NA UŻYTEK OSOBISTY „W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM TAKŻE BEZ GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZALNOŚCI PRAW I INNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJU HANDLOWEGO. A W SZCZEGÓLNOŚCI BLIZZARD NIE GWARANTUJE
   1. (i) ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE W STANIE UZYSKAĆ DOSTĘP DO JAKIEGOKOLWIEK DOMU AUKCYJNEGO LUB UŻYWAĆ GO W WYBRANYM CZASIE LUB MIEJSCU;
   2. (ii) ŻE JAKIKOLWIEK DOM AUKCYJNY BĘDZIE DZIAŁAŁ W SPOSÓB BEZAWARYJNY I NIEPRZERWANY;
   3. (iii) ŻE USTERKI MAJĄCE NEGATYWNY WPŁYW JAKIKOLWIEK DOM AUKCYJNY ZOSTANĄ NAPRAWIONE;
   4. (iv) ŻE JAKIKOLWIEK DOM AUKCYJNY BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW; LUB
   5. (v) ŻE BLIZZARD ZAPEWNI CIĄGŁOŚĆ LUB KONTYNUACJĘ DZIAŁANIA JAKIEGOKOLWIEK DOMU AUKCYJNEGO LUB JAKIEGOKOLWIEK ASPEKTU, JAKIEJKOLWIEK CECHY LUB FUNKCJI JAKIEGOKOLWIEK DOMU AUKCYJNEGO.
  2. B. Blizzard może ponosić odpowiedzialność wyłącznie, jeżeli (a) angażowała się w celowo szkodliwe zachowanie; (b) dopuścił się rażących zaniedbań lub (c) naruszył wymogi mających zastosowanie przepisów o odpowiedzialności producenta za produkt zgodnie z obowiązującym prawem lub (d) naruszył postanowienia przyjętej gwarancji. Blizzard może ponosić odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z tytułu szkód wynikających z utraty życia lub zdrowia. We wszelkich innych przypadkach Blizzard będzie odpowiedzialny za pomniejsze zaniedbania jedynie w przypadku, gdy Blizzard złamie „istotne” zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Przez „istotne” rozumie się takie zobowiązania, które są konieczne do wypełnienia „WU Domu Aukcyjnego”, a których naruszenie spowodowałoby uniemożliwienie wypełnienia celu „WU Domu Aukcyjnego” i zgodność z nimi. W takich przypadkach odpowiedzialność spółki Blizzard będzie ograniczona do dających się przewidzieć i typowych szkód; w innych przypadkach Blizzard nie będzie ponosił odpowiedzialności za pomniejsze zaniedbania.
  3. C. Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie, obronę i ochronę spółki Blizzard przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami i innymi stratami, włącznie z uzasadnionymi honorariami reprezentacji prawnej, ze strony osób trzecich, wynikającymi lub powstałymi wskutek korzystania z Domu Aukcyjnego przez Użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy, „Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego Diablo III” lub „WU BNET”. Jednakże powyższe nie ma zastosowania, jeżeli naruszenie prawa nie wynika ze świadomego działania lub zaniedbania.
 16. 16. Prawo właściwe i sąd właściwy.
  1. A. Niniejsze „WU Domu Aukcyjnego” zostały podlegają przepisom prawa francuskiego i będą zgodnie z nim rozumiane, z wyłączeniem przepisów prawnych kolidujących i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
  2. B. Użytkownicy chcący uzyskać dostęp do Domu Aukcyjnego spoza Europy czynią to z własnej woli i są odpowiedzialni za zgodność swojego postępowania z miejscowymi przepisami, w pełnej rozciągłości, w której mają one zastosowanie.
 17. 17. Postanowienia ogólne.
  1. A. Zmiany.
   1. (i) Niniejsze „WU Domu Aukcyjnego” mogą być od czasu do czasu zmieniane, poprawiane lub aktualizowane. Zmienione „WU Domu Aukcyjnego” będą obowiązywać we wszystkich dalszych instancjach użytkowania Domu Aukcyjnego. Zobowiązuje się Użytkownika do zapoznania się z bieżącymi „WU Domu Aukcyjnego” przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu. Dla ułatwienia orientacji powyższa informacja o „Ostatnich poprawkach” będzie uzupełniana o bieżącą datę.
   2. (ii) Wszelkie zmiany będą miały zastosowanie względem użytkowania jakiegokolwiek Domu Aukcyjnego od momentu daty wejścia w życie takich zmian, chyba że Blizzard wskaże inaczej.
   3. (iii) Korzystając z jakiegokolwiek Domu Aukcyjnego po dacie wejścia w życie poprawek, Użytkownik potwierdza tym samym, że zgadza się na wprowadzone zmiany.
   4. (iv) Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany, postanowienie niniejszych „WU Domu Aukcyjnego” lub inne działania spółki Blizzard, powinien zaprzestać korzystania z Domów Aukcyjnych.
  2. B. Cesja.
   1. (i) Blizzard może w dowolnym momencie, za zgodą Użytkownika lub bez niej, dokonać cesji niniejszych „WU Domu Aukcyjnego” w części lub całości na dowolną osobę fizyczną lub prawną. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na taką cesję, może on w dowolnym momencie zrzec się dostępu do Domu Aukcyjnego zaprzestając korzystania z niego.
   2. (ii) Bez pisemnej zgody spółki Blizzard, Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszych „WU Domu Aukcyjnego”, a wszelkie cesje dokonane bez takiej zgody nie będą miały mocy prawnej.
  3. C. Kontrola eksportu. Pliki, programy, oraz część lub całość kodu komputerowego zawartego lub przetwarzanego przez Dom Aukcyjny nie może być eksportowa, pobierana lub w inny sposób przeniesiona do innego kraju, wobec którego rząd USA utrzymuje szeroko rozumiane sankcje gospodarcze, ani na żadną z osób z listy osób objętych sankcjami lub osób lub jednostek pozbawionych prawa uczestnictwa w transakcjach (Specially Designated Nationals and Blocked Persons)(Denied Persons List and Entity List) prowadzonej przez Departamentu Skarbu USA. Ponadto Blizzard nie ma prawa dostarczać usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem Domu Aukcyjnego wyżej wymienionym krajom i/lub osobom. Niniejszym poświadczają Państwo, że nie są obywatelami któregokolwiek z wyżej wymienionych krajów, nie znajdują się pod wpływem takiego kraju, ani też nie przebywają na ich terytorium oraz że nie znajdują się na żadnej z wymienionych list.
  4. D. Klauzula salwatoryjna. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie niniejszych „WU Domu Aukcyjnego” zostało uznane za nieważne lub niewykonalne w świetle prawa, to część ta zostanie wyłączona z „WU Domu Aukcyjnego”, które zachowają pełną moc i skuteczność prawną.
  5. E.Honoraria reprezentantów prawnych. W przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego wszczętego przez którąkolwiek ze stron w związku z niniejszymi „WU Domu Aukcyjnego”, strona wygrana w sporze będzie uprawniona do odzyskania od strony przeciwnej wszelkich uzasadnionych kosztów, honorariów reprezentantów prawnych i innych kosztów poniesionych przez wygraną stronę w związku z takowym sporem sądowym.
  6. F. Nieodstępowanie od egzekwowania praw. Niezdolność spółki Blizzard do wyegzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych „WU Domu Aukcyjnego” w żadnym wypadku nie będzie oznaczać czynnego lub zamierzonego zrzeczenia się takowych praw, jak również nie wpłynie w żaden sposób na prawo spółki Blizzard do późniejszego egzekwowania takowych postanowień. W przypadku, gdyby spółka Blizzard wyraźnie postanowiła nie egzekwować postanowień, warunków lub wymagań wynikających z niniejszych „WU Domu Aukcyjnego”, nie będzie to oznaczało zwolnienia Użytkownika z obowiązku przestrzegania takowych postanowień, warunków lub wymagań w przyszłości.
  7. G. Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia przesyłane przez Użytkownika na mocy niniejszych „WU Domu Aukcyjnego” do spółki Blizzard muszą mieć formę pisemną i być wysyłane na adres: Blizzard Entertainment SAS, 145,rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, France Attn: Law Department.
  8. H. Godziwe Zadośćuczynienie. Użytkownik niniejszym uznaje, że w przypadku niemożności egzekwowania poszczególnych postanowień „WU Domu Aukcyjnego”, spółka Blizzard poniosłaby niepowetowane straty. Dlatego w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych „WU Domu Aukcyjnego”, spółka Blizzard - nie wyłączając innych środków prawnych dostępnych na mocy mających zastosowanie przepisów - ma prawo żądać zadośćuczynienia bez konieczności wnoszenia kaucji, innych zabezpieczeń, ani przedstawiania dowodów poniesionych szkód.
  9. I. Siła wyższa. Spółka Blizzard nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub przerwy w działaniu usług wynikające z przyczyn nieleżących w uzasadnionym stopniu po stronie spółki Blizzard, między innymi siły wyższej, wojny, terroryzmu, zamieszek, embarga, działań władz cywilnych i wojskowych, pożarów, powodzi, katastrof, strajków lub braków w działaniu służb transportowych, braków paliwa, energii, pracowników lub materiałów.
  10. J. Całość umowy. Niniejsze „WU Domu Aukcyjnego” wraz z załączonymi dokumentami stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a spółką Blizzard dotyczącej użytkowania jakiegokolwiek Domu Aukcyjnego i zastępują one wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację drogą elektroniczną, ustną lub pisemną między Użytkownikiem a spółką Blizzard dotyczącą użytkowania jakiegokolwiek Domu Aukcyjnego, z zastrzeżeniem, że niniejsze „WU Domu Aukcyjnego” będą współistnieć z „Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego Gry Diablo III” i jej nie zastąpią.