Umowa o przeciwdziałaniu oszustwom
Umowa o przeciwdziałaniu oszustwom

Ostatnia aktualizacja 03.02.2016

 1. Spółka Blizzard Entertainment, Inc., a także jej koncesjonariusze oraz filie („Blizzard”), traktują oszustwa z wykorzystaniem „nieautoryzowanych programów stron trzecich” do hakowania, oszukiwania, botowania i/lub zmieniania czy też ułatwiania rozgrywki jako rażące i poważne pogwałcenie Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego Battle.net („Umowy”). Za „nieautoryzowany” program strony trzeciej uważa się w niniejszym dokumencie każdy program, kod i/lub metodę niedozwolone przez firmę Blizzard, wliczając w to między innymi każdy „add-on” lub „modyfikację”, która zdaniem firmy Blizzard:
  1. umożliwia lub ułatwia wszelkiego rodzaju oszustwa, w tym używanie botów i/lub zmienianie czy też ułatwianie rozgrywki; 
  2. pozwala użytkownikom modyfikować lub „hakować” interfejs, środowisko i/lub samą rozgrywkę gry Blizzarda w jakikolwiek sposób, który nie został wyraźnie dozwolony przez firmę Blizzard w Umowie; 
  3. przechwytuje, wydobywa lub w inny sposób zbiera informacje z gier Blizzarda lub za ich pośrednictwem.
 2. Starając się zwalczyć wysiłki osób, które są gotowe naruszyć warunki Umowy, firma Blizzard wykorzystuje narzędzie „przeciwdziałające oszustwom”, które jest częścią gier Blizzarda. Narzędzie to w ograniczonym stopniu sprawdza:
  1. pamięć o dostępie swobodnym („RAM”) komputera, zajmowaną przez grę Blizzarda, aby stwierdzić, czy gra nie została zmieniona lub „zhakowana”, naruszając tym samym Umowę; 
  2. „proces” gry, w celu stwierdzenia, czy nie zostały do niego dołączone nieautoryzowane programy stron trzecich lub kod komputerowy; 
  3. listę procesów systemu Windows, w celu stwierdzenia, czy są aktualnie otwarte jakiekolwiek programy służące do hakowania, botowania lub oszukiwania, co stanowi naruszenie Umowy; oraz
  4. listę odwołań systemu Windows, w celu określenia, które procesy odwołują się do „procesów” gier Blizzarda. Dodatkowe informacje o procesach wykorzystujących odwołania do „procesów” gier Blizzarda zdobytych z pamięci RAM i/lub dysku zostaną wykorzystane do określenia, czy są to programy służące do hakowania, botowania lub oszukiwania, co stanowi naruszenie Umowy.
 3. Informacje zdobyte w ten sposób zostają przekazane firmie Blizzard, która wykorzystuje je wyłącznie w celu określenia, czy na komputerze używanym do zalogowania do gier Blizzarda znajdują się jakiekolwiek nieautoryzowane programy stron trzecich, takie jak „hacki”, „boty” czy „oszustwa”, stanowiące naruszenie Umowy. Informacje te nie są wykorzystywane w jakimkolwiek celu marketingowym, nie będą też nigdy sprzedawane, odstępowane lub w inny sposób przekazywane stronom trzecim (wyjątek stanowi postępowanie sądowe).
 4. W przypadku wykrycia przez firmę Blizzard nieautoryzowanego programu strony trzeciej, Blizzard może, wedle własnego uznania:
  1. przekazać dane dalej do firmy Blizzard, wliczając w to między innymi nazwę konta użytkownika, szczegółowe informacje na temat wykrytych nieautoryzowanych programów, a także godzinę i datę ich wykrycia; i/lub 
  2. skorzystać ze wszystkich swoich praw wynikających z Umowy, bez konieczności powiadomienia Użytkownika.