Polityka Dozwolonego Użytku Gier Niestandardowych
Polityka Dozwolonego Użytku Gier Niestandardowych

ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA

 1. Gry Niestandardowe powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników.

  Twórcy Gier Niestandardowych nie mogą opracowywać gier zawierających mechanizm pozwalający twórcy ograniczać dostęp do nich określonym użytkownikom.
 2. Kopiowanie Gier Blizzard.

  Twórcy Gier Niestandardowych mogą jedynie odtwarzać następujące gry spółki Blizzard (wliczając w to ich rozszerzenia): Blackthorne™, The Lost Vikings® I & II, Warcraft®: Orcs & Humans™, Warcraft® II: Tides of Darkness™, Warcraft® III: Reign of Chaos®, World of Warcraft®, Diablo®, Diablo® II, Diablo® III, StarCraft® oraz StarCraft®: Brood War®. Dla uniknięcia wątpliwości określenie StarCraft® nie obejmuje gry StarCraft® II. Oprócz tego, choć twórcy Gier Niestandardowych mogą wykorzystywać materiały z gry StarCraft II do tworzenia map i modyfikacji do StarCraft II, to jednocześnie mają zakaz odtwarzania misji i scenariuszy jednego gracza lub map wieloosobowych przygotowanych przez spółkę Blizzard dla tej gry.
 3. Prawo własności.

  Gry Niestandardowe są i pozostają wyłączną własnością spółki Blizzard. Nie ograniczając powyższego, niniejszym w całości przenosisz na spółkę Blizzard wszelkie swoje prawa, tytuły i udziały do wszystkich Gier Niestandardowych oraz wyrażasz zgodę, w przypadku, gdy spółka Blizzard uzna to za konieczne, na wykonanie przyszłych cesji natychmiast po otrzymaniu takiego wniosku od spółki Blizzard. Oprócz tego, spółka Blizzard zachowuje prawo do utrzymania Niestandardowej Gry w swoim Salonie Gier nawet, gdy twórca takiej gry zażąda od spółki Blizzard usunięcia jej z tej Usługi.
 4. Korzystanie z Treści Osób Trzeich w Grach Niestandardowych.

  Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że ani treści wykorzystane do tworzenia jakichkolwiek Gier Niestandardowych lub ich załadowanie do Usługi, ani kompilacja, rozmieszczenie lub przedstawienie takiej treści (zwanych zbiorczo „Treściami Użytkownika”), nie naruszają ani nie będą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, ani innych praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej. Dalej oświadczasz i gwarantujesz, że nie będziesz wykorzystywać lub wnosić Treści Użytkownika, które są niezgodne z prawem, niedozwolone, zniesławiające, obsceniczne, napastliwe, obelżywe, nienawistne, rasistowskie, naruszające prywatność innej osoby lub w jakikolwiek inny sposób niedopuszczalne i niestosowne.
 5. Komercyjne wykorzystanie Gier Niestandardowych.

  Obecnie twórcy Gier Niestandardowych nie mogą czerpać z nich zysków. Co za tym idzie, Gry Niestandardowe nie mogą być sprzedawane, licencjonowane, czy też wypożyczane. Gry Niestandardowe nie mogą także zawierać funkcji, które pozwalają na obsługę zakupu jakichkolwiek materialnych lub niematerialnych treści.
 6. Zastosowanie Umowy Licencyjnej Końcowego Użytkownika Blizzard.

  Postanowienia i warunki Umowy Licencyjnej Końcowego Użytkownika Blizzard są szczególnie włączone do niniejszego dokumentu poprzez niniejsze odniesienie. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszych Zasad a Umową Licencyjną Końcowego Użytkownika Blizzard, postanowienia niniejszych Zasad zastępują i mają moc nadrzędną względem wszelkich takich spornych postanowień Umowy Licencyjnej Końcowego Użytkownika Blizzard.
 7. Darowizny na Opracowanie Gier Niestandardowych.

  Blizzard uznaje, że stworzenie Gry Niestandardowej często wymaga znacznych nakładów czasowych i materialnych. Co za tym idzie, twórcy Gier Niestandardowych mogą finansować swoje koszty opracowania za pośrednictwem darowizn z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
  1. Darczyńcy nie otrzymają żadnych specjalnych udogodnień podczas rozgrywki, jak na przykład prywatny dostęp do Gry Niestandardowej, specjalne poziomy, oznaczenia graficzne, specjalne opisy, zdolności, jednostki, itp. Wszyscy użytkownicy muszą mieć możliwość korzystania z tej samej Gry Niestandardowej;
  2. Darczyńcy będący przedsiębiorstwami, spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkami osobowymi, itp. nie mogą zostać umieszczeni na liście autorów Gry Niestandardowej. Można tam umieścić jedynie osoby fizyczne;
  3. Wykorzystanie znaków towarowych i treści objętych prawem autorskim Blizzard w Grach Niestandardowych musi być zgodne ze stosownymi wytycznymi, które można znaleźć pod adresem http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/legal/trademarks.html ; oraz
  4. Dostęp darczyńcy do Gry Niestandardowej nie może być powiązany z dostępem do niej przed jej wydaniem.