Na stronie ofert pracy trwa teraz przerwa techniczna. Do czasu jej zakończenia poniższe odnośniki mogą nie być aktywne. Aby zapoznać się z opisem ofert pracy lub złożyć podanie, prosimy wrócić na tę stronę później. Dziękujemy za cierpliwość!
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do swojego profilu
Stanowisko o kluczowym znaczeniu.
Blizzard Entertainment realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu. W związku z tym stara się zatrudniać wykwalifikowanych pracowników bez względu na ich rasę, kolor skóry, przynależność etniczną, płeć, orientację seksualną, status społeczny, wiek, przekonania religijne, przynależność polityczną lub kulturową, światopogląd, narodowość i obywatelstwo, niepełnosprawność, obowiązki macierzyńskie, odbytą służbę wojskową, status weterana bądź przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej dysponującej specjalnymi prawami. Jeżeli uważasz, że przysługuje ci uprzywilejowane traktowanie podczas procesu rekrutacji, skontaktuj się z działem pozyskiwania talentów firmy Blizzard: [talentacquisition@blizzard.com].Note to Recruiters and Placement Agencies: We do not accept unsolicited agency resumes. Please do not forward unsolicited agency resumes to our website or to any of our employees. We will not pay fees to any third party agency, outside recruiter or firm without a mutually agreed-upon contract and will not be responsible for any agency fees associated with unsolicited resumes. Unsolicited resumes received will be considered our property and will be processed accordingly.