Na stronie ofert pracy trwa teraz przerwa techniczna. Do czasu jej zakończenia poniższe odnośniki mogą nie być aktywne. Aby zapoznać się z opisem ofert pracy lub złożyć podanie, prosimy wrócić na tę stronę później. Dziękujemy za cierpliwość!
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do swojego profilu
Stanowisko o kluczowym znaczeniu.
Blizzard Entertainment realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu. W związku z tym stara się zatrudniać wykwalifikowanych pracowników bez względu na ich rasę, kolor skóry, przynależność etniczną, płeć, orientację seksualną, status społeczny, wiek, przekonania religijne, przynależność polityczną lub kulturową, światopogląd, narodowość i obywatelstwo, niepełnosprawność, obowiązki macierzyńskie, odbytą służbę wojskową, status weterana bądź przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej dysponującej specjalnymi prawami. Jeżeli uważasz, że przysługuje ci uprzywilejowane traktowanie podczas procesu rekrutacji, skontaktuj się z działem pozyskiwania talentów firmy Blizzard: [talentacquisition@blizzard.com].