Jubileuszowy konkurs filmowy Blizzard
Jubileuszowy konkurs filmowy Blizzard
 1. Prawo do udziału.

  SPONSOREM KONKURSU JEST BLIZZARD ENTERTAINMENT SAS (w dalszej części dokumentu oznaczony jako „SPONSOR”). KONKURS JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH NA TERYTORIUM FRANCJI, BELGII, WIELKIEJ BRYTANII, LUKSEMBURGA, NIEMIEC, AUSTRII, SZWAJCARII, SZWECJI, FINLANDII, DANII, NORWEGII, HISZPANII, IRLANDII, ROSJI, HOLANDII, REPUBLIKI CZESKIEJ, CHORWACJI, UKRAINY, POLSKI, BUŁGARII I WĘGIER, KTÓRE OSIĄGNĘŁY PEŁNOLETNOŚĆ, ZGODNIE Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU ZAMIESZKANIA, PRZED PODANYM PONIŻEJ DNIEM ROZPOCZĘCIA KONKURSU („UCZESTNICY”). Jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią w myśl przepisów swojego kraju zamieszkania, ale (i) masz ponad 13 lat i mieszkasz w kraju należącym do Unii Europejskiej innym niż Hiszpania albo Wielka Brytania lub (ii) masz co najmniej 14 lat i jesteś mieszkańcem Hiszpanii, Wielkiej Brytanii lub Rosji, jeden z Twoich rodziców lub opiekunów prawnych musi przesłać podpisane oświadczenie potwierdzające, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu dotyczące zgłoszenia, oraz że niniejsza umowa oznacza zgodę na niniejsze warunki wyrażoną zarówno w imieniu uczestnika, jak i opiekuna. Aby być uprawnionymi do zdobycia nagrody, zgłoszenia muszą być kompletne i dostarczone do Sponsora w podanym poniżej formacie. Dyrektorzy, członkowie zarządu i pracownicy Sponsora oraz jego spółki nadrzędnej, jak również ich oddziałów i wszelkich spółek stowarzyszonych, filii, wykonawców, agencji, doradców, agencji reklamowych i promocyjnych, a także członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą wygrać żadnych nagród. Obowiązują wszelkie prawa federalne, stanowe i miejscowe. Zgłoszenie do Konkursu czy wygranie nagrody nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Oferta jest niedostępna w miejscach, w których byłaby niezgodna z prawem. W przypadku jakichkolwiek sporów, zgłoszenia będą traktowane jako przesłane przez właściciela adresu e-mail, z którego wysłano wiadomość.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności.

  Sponsor, inni sponsorzy i ich spółki nadrzędne, filie, spółki stowarzyszone, dyrektorzy, członkowie zarządu, doradcy profesjonalni, pracownicy i agencje nie będą ponosić odpowiedzialności za: (a) opóźnione, zagubione, źle przekazane, zniekształcone, przeinaczone i uszkodzone przekazy lub zgłoszenia; (b) awarie i problemy związane z łącznością telefoniczną, elektroniką, sprzętem komputerowym, oprogramowaniem siecią, Internetem i innymi formami komunikacji; (c) jakiekolwiek zakłócenia w przebiegu Konkursu, obrażenia, straty lub szkody spowodowane wydarzeniami, które nie są pod kontrolą Sponsora; lub (d) błędy drukarskie i typograficzne w materiałach związanych z Konkursem.
 3. Czas trwania Konkursu.

  Konkurs rozpocznie się o godzinie 12:00 standardowego czasu Pacyfiku, 15 marca 2011, czyli o godzinie 20:00, 15 marca czasu środkowoeuropejskiego (data rozpoczęcia) i będzie trwał aż do 00:00 standardowego czasu Pacyfiku, 19 kwietnia 2011 r., czyli do godziny 9:00, 19 kwietnia czasu środkowoeuropejskiego (data zakończenia). Wszystkie zgłoszenia muszą zostać dostarczone przed datą zakończenia, aby miały możliwość walki o nagrody.
 4. Warunki zgłoszenia.

  Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik spełniający wymogi musi wypełnić listę zgłoszeniową i przesłać oryginalny, niepublikowany, cyfrowy „film”, opisujący lub przedstawiający ulubiony moment z gry Blizzard, którego uczestnik doświadczył w ciągu ostatnich 20 lat. („film”), na adres: http://eu.blizzard.com/pl-pl/. Każde zgłoszenie musi spełniać następujące wymogi:

  (i) Film powinien zostać przesłany w formacie „.wmv”, „.avi” lub „.mov”;
  (ii) Rozmiar filmu nie może przekraczać 100 megabajtów;
  (iii) Film może mieć maksymalnie trzy (3) minuty długości;
  (iv) Film może być nagraniem z udziałem żywych aktorów, machinimą, web-castem, itd.
  (v) Wszelkie teksty i ścieżka dźwiękowa zamieszczone w filmie muszą być w języku angielskim i nie mogą zawierać wulgaryzmów ani treści obscenicznych;
  (vi) Muzyka wykorzystana w filmie musi być oryginalną kompozycją uczestnika w jego/jej własnym wykonaniu lub pochodzić z produktu Blizzard;
  (vii) Film musi być autorskim dziełem uczestnika spełniającego wymogi kwalifikacji i nie może zawierać znaków towarowych, logotypów, zdjęć, rysunków, tekstu ani żadnych innych form własności intelektualnej należących do osób trzecich, innych, niż wymienione w treści niniejszego regulaminu; oraz
  (vii) Film musi także spełniać warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego oraz Umów o Świadczenie Usług, które regulują sposób korzystania z gier Blizzard, a także zasady polityki Blizzard w zakresie filmów, które można znaleźć pod adresem: http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/legal/videopolicy.html, jeżeli uczestnik korzysta z gry firmy Blizzard na potrzeby stworzenia Filmu, który zamierza zgłosić do tego Konkursu. W przypadku, gdy Sponsor uzna, że Film został stworzony z naruszeniem tych warunków, np. przy wykorzystaniu „Serwera prywatnego”, Film zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu.
 5. Zasady Konkursu.

  Spośród uczestników, którzy zgłoszą prace przed datą zakończenia Konkursu, Sponsor wybierze maksymalnie dziesięciu (10) finalistów wedle własnego uznania, oceniając, który z Filmów najlepiej opisuje lub przedstawia ulubiony moment z gry firmy Blizzard, w którą uczestnik Konkursu grał w ciągu ostatnich 20 lat. Sponsor zamieści filmy wybrane do finału na witrynie Sponsora pod adresem http://eu.blizzard.com/pl-pl/, gdzie widzowie będą mogli oddawać głosy na swój ulubiony film w okresie od 14 2011 r. do 28 czerwca 2011 r. (okres głosowania). Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie liczby głosów oddanych na Film w okresie głosowania. Zgłoszenia do Konkursu zostaną ocenione przez Sponsora i to Sponsor wybierze zwycięzców. Decyzja Sponsora jest ostateczna. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w przeciągu 14 (czternastu) dni. Aby odebrać nagrodę, finaliści powinni wykonać instrukcje zamieszczone w treści powiadomienia o wygranej.
 6. Nagrody.

  a. Nagroda główna. Jeden (1) z zakwalifikowanych uczestników zostanie wybrany przez Sponsora jako „Zdobywca nagrody głównej” i otrzyma pakiet nagród obejmujący: (i) przelot w obie strony z lokalnego lotniska znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania Zdobywcy nagrody głównej do Orange County w Kalifornii, w celu wzięcia udziału w konwencji „BlizzCon 2011”, co obejmuje dwa (2) noclegi (dla dwóch osób) w wybranym przez Sponsora hotelu oraz transport naziemny, wedle uznania Sponsora, o wartości około 1570,00 EUR; (ii) cztery (4) różne kubki Taverncraft, każdy o przybliżonej wartości detalicznej 15,00 EUR; (iii) jeden (1) zestaw słuchawkowy Creative Labs World of Warcraft o przybliżonej wartości detalicznej 70,00 EUR; (iv) jedno urządzenie (1) „Foot Tap” Creative Lab o przybliżonej wartości detalicznej 30,00 EUR; (v) jeden (1) bon podarunkowy PrintWarcraft, który Zdobywca nagrody głównej może wymienić na plakat przedstawiający jedną z własnych postaci World of Warcraft, o przybliżonej wartości 20,00 EUR; (vi) jedną (1) mysz SteelSeries World of Warcraft o przybliżonej wartości detalicznej 65,00 EUR; (vii) jedną (1) podkładkę SteelSeries Goblin o przybliżonej wartości detalicznej 10,00 EUR; (viii) jedną podkładkę (1) SteelSeries Worgen o przybliżonej wartości detalicznej 10,00 EUR; (xi) jedną podkładkę (1) SteelSeries Deathwing o przybliżonej wartości 10,00 EUR; (x) jedną mysz dla graczy (1) Razer Spectre o przybliżonej wartości detalicznej 60,00 EUR; (xi) jedną (1) klawiaturę dla graczy Razer Marauder o przybliżonej wartości detalicznej 85,00 EUR; (xii) jeden zestaw słuchawkowy dla graczy (1) Razer Banshee o przybliżonej wartości detalicznej 85,00 EUR; oraz (xiii) jedną (1) figurkę DCDirect: Deluxe Arthas Action Figure o przybliżonej wartości detalicznej 35,00 EUR. Łączna przybliżona wartość detaliczna tej nagrody wynosi 2110,00 EUR. b. Druga nagroda. Jeden (1) z zakwalifikowanych uczestników zostanie wybrany przez Sponsora jako „Zdobywca drugiej nagrody” i otrzyma pakiet nagród obejmujący: (i) cztery (4) różne kubki Taverncraft, każdy o przybliżonej wartości 15,00 EUR; (ii) jeden (1) zestaw słuchawkowy Creative Labs World of Warcraft Headset o przybliżonej wartości 70,00 EUR; (iii) jedno (1) urządzenie „Foot Tap” Creative Lab o przybliżonej wartości detalicznej 30,00 EUR; (iv) jeden (1) bon podarunkowy PrintWarcraft, który zdobywca drugiej nagrody może wykorzystać, aby odebrać plakat z podobizną jednej ze swoich postaci w World of Warcraft, o przybliżonej wartości detalicznej 20,00 EUR; (v) jedną (1) mysz SteelSeries World of Warcraft o przybliżonej wartości detalicznej 65,00 EUR; (vi) jedną (1) podkładkę SteelSeries Goblin o przybliżonej wartości detalicznej 10,00 EUR; (vii) jedną (1) podkładkę SteelSeries Worgen o przybliżonej wartości detalicznej 10,00 EUR; (viii) jedną (1) podkładkę SteelSeries Deathwing o przybliżonej wartości detalicznej 10,00 EUR; (ix) jedną mysz dla graczy (1) Razer Spectre o przybliżonej wartości detalicznej 60,00 EUR, (x) jedną klawiaturę dla graczy (1) Razer Marauder o przybliżonej wartości detalicznej 85,00 EUR, (xi) jeden (1) zestaw słuchawkowy dla graczy Razer Banshee o przybliżonej wartości detalicznej 85,00 EUR; oraz (xii) jedną (1) figurkę DCDirect: Deluxe Arthas Action Figure o przybliżonej wartości detalicznej 35,00 EUR. Łączna przybliżona wartość detaliczna tej nagrody wynosi 540,00 EUR. c. Trzecia nagroda. Jeden (1) z zakwalifikowanych uczestników zostanie wybrany przez Sponsora, jako „Zdobywca trzeciej nagrody” i otrzyma pakiet nagród obejmujący: (i) jeden zestaw słuchawkowy (1) Creative Labs World of Warcraft o przybliżonej wartości detalicznej 70,00 EUR; (ii) jedno (1) urządzenie „Foot Tap” Creative Labs o przybliżonej wartości detalicznej 30,00 EUR; (iii) jeden (1) bon podarunkowy PrintWarcraft, który zdobywca trzeciej nagrody może wymienić na plakat przedstawiający jedną z jego postaci w World of Warcraft, o przybliżonej wartości detalicznej 20,00 EUR; (iv) jedną (1) mysz SteelSeries World of Warcraft o przybliżonej wartości detalicznej 65,00 EUR; (v) jedną (1) podkładkę pod mysz SteelSeries Goblin o przybliżonej wartości detalicznej 10,00 EUR; (vi) jedną (1) podkładkę pod mysz SteelSeries Worgen, o przybliżonej wartości detalicznej 10,00 EUR; (vii) jedną (1) podkładkę pod mysz SteelSeries Deathwing, o przybliżonej wartości detalicznej 10,00 EUR; (viii) jedną (1) mysz dla graczy Razer Spectre o przybliżonej wartości detalicznej 60,00 EUR, (ix) jedną (1) klawiaturę dla graczy Razer Marauder o przybliżonej wartości detalicznej 85,00 EUR, oraz (x) jeden (1) zestaw słuchawkowy dla graczy Razer Banshee o przybliżonej wartości detalicznej 85,00 EUR. Łączna przybliżona wartość detaliczna tej nagrody wynosi 450,00 EUR. d. Czwarta nagroda. Dwóch (2) spośród zakwalifikowanych uczestników zostanie wybranych przez sponsora jako „Zdobywcy czwartej nagrody” i otrzyma pakiety nagród obejmujące: (i) jeden (1) bon podarunkowy PrintWarcraft, który Zdobywcy czwartej nagrody mogą wymienić na plakat przedstawiający jedną z ich postaci w World of Warcraft, o przybliżonej wartości detalicznej 20,00 EUR; oraz jedną (1) figurkę DCDirect: Deluxe Arthas Action Figure o przybliżonej wartości detalicznej 35,00 EUR. Łączna przybliżona wartość tej nagrody wynosi 55,00 EUR.

  WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OPŁACENIE WSZELKICH PODATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYJĘCIEM NAGRÓD PONOSZĄ ZWYCIĘZCY.

  Wszystkie nagrody zostaną przyznane. Zwycięzcy muszą przed otrzymaniem nagród przedstawić pisemne oświadczenie o spełnieniu wymagań do otrzymania nagrody. Nagrody zwrócone w przypadku niemożności doręczenia lub nieodebrane w ciągu piętnastu (15) dni po doręczeniu powiadomienia przepadną i zostaną przyznane innemu zwycięzcy. Nagród nie można przekazywać. Niedopuszczalna jest wymiana nagród (również na gotówkę) za wyjątkiem zastrzeżenia przez Sponsora prawa do wymiany dowolnej nagrody na inną nagrodę o równej lub większej wartości. Obowiązuje ograniczenie do jednej nagrody na gospodarstwo domowe lub adres zamieszkania. Wszystkie nagrody są przyznawane „TAK JAK SĄ” i BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, jawnych bądź domniemanych (m.in. gwarancji handlowej lub przydatności do określonego celu).
 7. Wykorzystanie zgłoszeń przez Sponsora.

  Uczestnik niniejszym wyraża zgodę, że w zamian za udzielenie możliwości wzięcia udziału w Konkursie, przekazuje Blizzard Entertainment, Inc. i jej filii, Blizzard Entertainment SAS, wieczystą, niewyłączną, globalną licencję na wykorzystanie materiałów przekazanych Sponsorowi w związku z Konkursem (nazywanych „Materiałami Zgłoszeniowymi”). Materiały Zgłoszeniowe nie zostaną zwrócone żadnemu z uczestników. Bez ograniczania ogólności powyższego, uczestnik niniejszym potwierdza, że Sponsor otrzyma wszelkie prawa do wykorzystania, modyfikowania, powielania, publikowania, prezentowania, pokazywania w mediach dowolnego rodzaju, rozprowadzania, tworzenia prac pochodnych i do wykorzystywania Materiałów Zgłoszeniowych w innych celach komercyjnych i niekomercyjnych na całym świecie, w dowolny sposób i w każdej formie istniejącej obecnie lub takiej, która zostanie wynaleziona w przyszłości, bez dodatkowej rekompensaty dla uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Uczestnik zgadza się podjąć w przyszłości, na koszt Sponsora, wszelkie działania (m.in. przedstawienie podpisanych własnoręcznie oświadczeń i innych dokumentów), wymagane przez Sponsora w celu poświadczenia lub dopracowania praw Sponsora wymienionych w niniejszym punkcie 7.
 8. Oświadczenie o samodzielnym stworzeniu dzieła.

  Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że (a) posiada wszystkie prawa do przekazanych przez siebie Materiałów Zgłoszeniowych; oraz (b) wszystkie Materiały Zgłoszeniowe stanowią jego oryginalne dzieło i nie zostały skopiowane, w całości ani w części, z żadnego innego dzieła oraz nie naruszają ani nie łamią żadnych praw własności intelektualnej, znaków towarowych lub innych praw własności innych osób lub podmiotów (za wyjątkiem sytuacji, gdy zawierają materiały, znaki towarowe lub logotypy należące do firmy Blizzard Entertainment Inc.).
 9. Gromadzenie danych.

  Materiały zgłoszeniowe obejmują ankietę, w której należy podać nazwisko, adres e-mail i kraj zamieszkania. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu, zgadza się na wykorzystanie przez Sponsora tych danych w celu przypisania swojego nazwiska do zgłoszenia w Konkursie. Zgodnie z powyższym, Konkurs nie jest dostępny dla osób, które nie są pełnoletnie w kraju, którego są obywatelami. Jeśli Sponsor uzyska informację, że uczestnik nie jest osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania, Sponsor, skasuje, usunie lub zniszczy wszystkie dane osobowe oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie uczestnika, które uzyskał z Materiałów Zgłoszeniowych. Dane każdego uczestnika (nazwisko i adres e-mail) zostaną przesłane za pośrednictwem serwera należącego do Sponsora, który przetwarza takie informacje. Dane zostaną zebrane podczas przesyłania zgłoszenia przez każdego użytkownika w witrynie http://eu.blizzard.com/pl-pl/, zgodnie z ustawą « Informatique et Libertés » z 6 stycznia 1978 roku i zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej numer 95/46/CE. Każdy z uczestników udziela Sponsorowi zezwolenia na wykorzystywanie przekazanych przez siebie informacji i danych zgodnie z postanowieniami ustawy « Informatique et Libertés » z 6 stycznia 1978 roku. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu i poprawiania swoich danych osobowych. Uczestnik uzyska dostęp do swoich danych osobowych na swoje żądanie. W określonych sytuacjach uczestnik ma także prawo nie wyrażenia zgody na gromadzenie danych osobowych. Aby skorzystać z takiego prawa, należy napisać na adres „World of Warcraft® Rise to Power Movie Contest – Personal Data,” c/o Blizzard Entertainment, TSA 60 001, 78143 Velizy Villacoublay Cedex, Francj.. Uczestnik może także na własny wniosek wycofać swoje dane osobowe, ale zostanie zdyskwalifikowany jako uczestnik Konkursu, w sytuacji, gdy wycofa swoje dane osobowe przed wyłonieniem zwycięzców i rozdzieleniem nagród wymienionych w punkcie 6 niniejszego dokumentu.
 10. Ogólne zwolnienie z odpowiedzialności.

  Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik zwalnia Sponsora, wszelkich uczestniczących w Konkursie sponsorów i ich wszelkie spółki nadrzędne, podrzędne, filie, współpracowników, dyrektorów, pracowników i agencje (nazywane wspólnie „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) z wszelkiej odpowiedzialności i odstępuje od wszystkich działań związanych z jakimikolwiek roszczeniami, kosztami, obrażeniami, stratami lub szkodami, których przyczyną bezpośrednią lub pośrednią jest Konkurs, albo dostarczenie, błędne w doręczenie, przyjęcie, posiadanie, wykorzystanie lub niemożność wykorzystania którejkolwiek z nagród (wliczając w to między innymi roszczenia, koszty, obrażenia, straty lub szkody związane ze zranieniami, śmiercią, uszkodzeniami lub zniszczeniem mienia, prawem do wizerunku lub prywatności, zniesławieniem lub przedstawieniem w nieprawdziwym świetle, zarówno zamierzone lub niezamierzone), z tytułu teorii umowy, odpowiedzialności deliktowej (w tymzaniedbania), gwarancji i innych teorii.
 11. Podpisane własnoręcznie oświadczenie i zwolnienie z odpowiedzialności.

  Warunkiem otrzymania jakiejkolwiek nagrody jest dostarczenie Sponsorowi poświadczonego własnoręcznym podpisem oświadczenia o spełnianiu warunków Konkursu, które obejmują akceptację niniejszego Oficjalnego Regulaminu oraz zwolnienie z odpowiedzialności.
 12. Lista zwycięzców, wnioski o przesłanie regulaminu.

  Aby otrzymać kopię listy zwycięzców, należy przesłać do Sponsora zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkami, w formacie biznesowym, po 19 czerwca 2011r. i przed 31 grudnia 2011 r., na następujący adres: „Blizzard Entertainment's 20th Anniversary Video Contest - Winners List,” c/o Blizzard Entertainment, TSA 60 001, 78143 Velizy Villacoublay Cedex, Francja. Pełną treść warunków złożono w biurze Maître Venezia, huissier de justice (notariusza) w Neuilly-sur-Seine. Można je uzyskać po przesłaniu pisemnego wniosku do Sponsora. Koszt znaczka zostanie zwrócony po przesłaniu odpowiedniego wniosku do działu obsługi klienta Sponsora, opatrzonego czytelną adnotacją o Konkursie, zawierającego imię i nazwisko oraz dane adresata wraz z danymi konta bankowego.
 13. Informacje o prawach autorskich.

  Konkurs i wszystkie związane z nim materiały są chronione prawem własności intelektualnej. Copyright © 2011 Blizzard Entertainment, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 14. Postanowienia różne.

  Konkurs i niniejszy Oficjalny Regulamin podlegają prawu obowiązującemu w kraju zamieszkania uczestnika i będą interpretowane zgodnie z nim. Uczestnicy zgadzają się przestrzegać warunków Oficjalnego Regulaminu i decyzji Sponsora, które są ostateczne i wiążące we wszystkich aspektach. Sponsor zastrzega prawo do zmiany Oficjalnego Regulaminu w dowolnym momencie i wedle własnego uznania lub do anulowania Konkursu, bądź wykluczenia jakiegoś Uczestnika z Konkursu, w sytuacji, gdy wirusy, błędy, interwencje osób nieupoważnionych lub inne przyczyny leżące poza gestią Sponsora będą mieć wpływ na zarządzanie, bezpieczeństwo lub poprawny przebieg Konkursu, lub gdy Sponsor utraci możliwość przeprowadzenia Konkursu zgodnie z planem (co ustali wedle własnego uznania). Uczestnicy, którzy naruszą warunki Oficjalnego Regulaminu, będą próbować wpływać na przebieg Konkursu lub prowadzić jakąkolwiek działalność szkodliwą lub nieuczciwą względem Sponsora lub jakiegokolwiek innego uczestnika (każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie wedle własnego uznania Sponsora) zostaną zdyskwalifikowani z Konkursu. Sponsor zastrzega prawo wykluczenia osób, których prawo do uczestnictwa zostało zakwestionowane, które zostały zdyskwalifikowane lub które z innych powodów nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie pytania odnośnie do Oficjalnego Regulaminu lub samego Konkursu, należy przesłać w formie pisemnej do Blizzard Entertainment na adres: „Blizzard Entertainment's 20th Anniversary Video Contest,” TSA 60 001, 78143 Velizy Villacoublay Cedex, Francja.
 15. Sponsor konkursu.

  Sponsorem konkursu jest Blizzard Entertainment SAS.